收藏本站归教作文写作网:小学生必背古诗词注音
当前位置:归教网> 小学生学习资料 > 小学生必背古诗词注音

小学生必背古诗词注音

最新小学必背古诗词整理(带拼音版)

求助的问题:最新小学必背古诗词整理(带拼音版)。

如题,谁知道呀。

p style="margin: auto;">内容来自用户:企业管理

小学必背古诗词整理(带拼音版)
送元二使安西
唐·王维wèi chéng zhāo yǔ yì qīng chén
 渭城朝雨浥轻尘,kè shě qīng qīng liǔ sè xīn.
 客舍青青柳色新.
quàn jūn gèng jìn yì bēi jiǔ
 劝君更尽一杯酒,
xī chū yáng guān wú gù rén
 西出阳关无故人.
fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié
赋得古原草送别
唐.白居易
lí|lí|yuán|shàng|cǎo| |
离|离|原|上|草|,|
yì|suì|yì|kū|róng| |
一|岁|一|枯|荣|.|
yě|huǒ|shāo|bù|jìn| |
野|火|烧|不|尽|,|
chūn|fēng|chuī|yòu|shēng| |
春|风|吹|又|生|.|
yuǎn|fāng|qīn|gǔ|dào| |
远|芳|侵|古|道|,|
qíng|cuì|jiē|huāng|chéng| |
晴|翠|接|荒|城|,|
yòu|sòng|wáng|sūn|qù| |
又|送|王|孙|去|,|
qī|qī|mǎn|bié|qíng| |
萋|萋|满|别|情|.|
lù zhài
鹿 柴
唐.王维
kōng|shān|bù|jiàn|rén| |
空|山|不|见|人|,|
dàn|wén|rén|yǔ|xiǎng| |
但|闻|人|语|响|.|
fǎn|yǐng|rù|shēn|lín| |
返|景|入|深|林|,|
fù|zhào|qīng|tái|shàng| |
复|照|青|苔|上

小学生必背古诗词80首(有注拼音)有哪些?

求助的问题:小学生必背古诗词80首(有注拼音)有哪些?。

如题,谁知道呀。

ul>

 • 咏鹅 骆宾王

 • é é é

  鹅 , 鹅 , 鹅 ,

  qū xiàng xiàng ti

  白 毛 浮 绿 水 ,

  hōng zhǎng bō qīng bō

  红 掌 拨 清 波 。

  • 敕勒歌 北朝民歌

  chì lè chuān yīn shān xià

  敕 勒 川 , 阴 山 下 。

  tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě

  天 似 穹 庐 ,笼 盖 四 野 。

  tiān cāng cāng yě máng máng

  天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,

  fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

  风 吹 草 低 见 牛 羊 。

  • 春晓  孟浩然

  chūn mián bù jué xiǎo

  春 眠 不 觉 晓 ,

  chù chù wén tí niǎo

  处 处 闻 啼 鸟 。

  yè lái fēng yǔ shēng

  夜 来 风 雨 声 ,

  huā luò zhī duō shǎo

  花 落 知 多 少 。

  • 回乡偶书  贺知章

  shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

  少 小 离 家 老 大 回 ,

  xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

  乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

  ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

  儿 童 相 见 不 相 识 ,

  xiào wèn kè cóng hé chù lái

  笑 问 客 从 何 处 来 。

  • 静夜思  李白

  chuáng qián míng yuè guāng

  床 前 明 月 光 ,

  yí shì dì shàng shuāng

  疑 是 地 上 霜 。

  jǔ tóu wàng míng yuè

  举 头 望 明 月 ,

  dī tóu sī gù xiāng

  低 头 思 故 乡 。

  • 忆江南  白居易

  jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān

  江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。

  rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ

  日 出 江 花 红 胜 火 ,

  chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

  春 来 江 水 绿 如 蓝 ,

  néng bù yì jiāng nán

  能 不 忆 江 南 ?

  • 游子吟 孟郊

  cí mǔ shǒu zhōng xiàn

  慈 母 手 中 线 ,

  yóu zǐ shēn shàng yī

  游 子 身 上 衣 。

  lín xíng mì mì féng

  临 行 密 密 缝 ,

  yì kǒng chí chí quī

  意 恐 迟 迟 归 。

  shuí yán cùn cǎo xīn

  谁 言 寸 草 心 ,

  bào dé sān chūn huī

  报 得 三 春 晖 ?

  • 古朗月行(节选)李白

  xiǎo shí bù shí yuè

  小 时 不 识 月 ,

  hū zuò bái yù pán

  呼 作 白 玉 盘 。

  yòu yí yáo tái jìng

  又 疑 瑶 台 境 ,

  fēi zài qīng yún duān

  飞 在 青 云 端 。

  • 元日 王安石

  bào zhú shēng zhōng yī suì chú

  爆 竹 声 中 一 岁 除 ,

  chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū

  春 风 送 暖 入 屠 苏 。

  qiān mén wàn hù tóng tóng rì

  千 门 万 户 曈 曈 日 ,

  zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú

  总 把 新 桃 换 旧 符 。

  • 登鹳雀楼  王之涣

  bái rì yī shān jìn

  白 日 依 山 尽 ,

  huáng hé rù hǎi liú

  黄 河 入 海 流 。

  yù qióng qiān lǐ mù

  欲 穷 千 里 目 ,

  gèng shàng yī céng lóu

  更 上 一 层 楼 。

  文章发布时间与标签:

  更新时间:2021-07-28 05:02:48
  标签: | 小学生必背宋词40首拼音 | 小学生必背古诗词拼音版 | 小学必背古诗带拼音打印版 | 小学生必背古诗拼音版80首 | 诗词大全100首注音版 | 小学生古诗文注音版 | 小学生诗词带拼音 | 一年级80古诗带拼音 | 杜甫小学古诗大全 |

  推荐的小学生作文知识:

  惊喜的英文春天来了作文梦想天空分外蓝歌词以感动为话题的作文600字绿的诗句21世纪英语演讲比赛稳稳的幸福歌词五年级英语上册人教版辽宁大学研究生院敢问路在何方歌词北师大版小学数学幼儿园课题研究方案六年级上册英语课文历史学考研院校排名织毛衣歌词打雪仗作文搜作文声音作文变化的作文大连外国语大学研究生院月满西楼歌词地址的英文缩写难忘的事作文400字abcc形式的成语小学生爱国诗歌英文游戏名字大全小学生说明文部编版五年级下册语文电子课本山西大学研究生院吉林大学研究生分数线橄榄树歌词迷语大全国防科技大学研究生有趣的英文艾滋病英文容器 英文好听不易撞的网名群名字大全关于创新作文关于雨的句子高兴的句子关于赞美老师的诗句党员学习心得笑死人的中考零分作文写事作文400小学生日记范文英语课件下载一年级数学思维训练五年级数学解方程应用题五年级课外阅读研究生复试线旅游创意文案好吃的英文工具英文纳兰容若诗词切换 英文初中叙事作文想家的时候歌词幼儿园小班游戏教案河北大学研究生最喜欢的英文时事评论作文中央民族大学研究生院边塞诗句英语儿歌大全三国恋歌词辅助 英文研究生招生网站美金符号父老乡亲歌词全国中小学生安全知识网络竞赛超过 英文考研英语复习计划尊重作文光年之外歌词英语面试自我介绍英文年月日编号英文幼儿园手指游戏南京工业大学研究生院我的同桌作文100字杏花的诗句船歌歌词华南理工大学研究生招生网小学心理健康教育教案社会主义核心价值观心得体会五年级美术教学计划北京北京歌词作文关于植物的说明文600字传奇英文语文高考作文实验幼儿园立方米符号m3武汉大学研究生招生信息网周期 英文五年级语文试卷分析中台 英文儿童英语学习动起来歌词未来 英文

  小学生必背古诗词注音
  最新小学必背古诗词整理(带拼音版)p style="margin: auto;">内容来自用户:企业管理小学必背古诗词整理(带拼音版)送元二使安西唐·王维wèi chéng zhāo yǔ yì qīng chén 渭城朝雨浥轻尘,kè shě qīng qīng liǔ sè xīn. 客舍青青柳色新.quàn jūn gèng jìn yì bēi jiǔ 劝君更尽一杯酒,xī chū yáng guān wú gù rén 西出阳关无故人.fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié...
  小学生必背古诗词注音
  最新教育资讯: